Iedere school, ieder team, iedere manager is uniek.


FUNCTIEMIX-PO.nl gaat uit van schoolgericht maatwerk. Na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen om een belafspraak te maken. Tijdens deze belafspraak wordt besproken wat jullie vraag is en op welke wijze aan een antwoord gewerkt kan worden. Onderstaand enkele mogelijkheden.

Als projectleider stroomlijnt FUNCTIEMIX-PO.nl de schoolontwikkeling. Dit is handig indien er binnen de school of het bestuur onvoldoende tijd en/of kennis aanwezig is om de functiemix adequaat in te voeren. Wanneer er sprake is van onderlinge wrijving helpt de projectleider van FUNCTIEMIX-PO.nl om de neuzen een zelfde kant op te krijgen.

Het is belangrijk om te weten wat je hebt en wat je wilt. Meestal is dat wel vaag bekend maar wordt het niet schoolbreed gedeeld. Hierdoor mis je kansen en ontstaat onbegrip. Een gedeelde, expliciete visie is de basis voor een werkbare functiemix, toekomstproof. Visietrajecten en organisatieonderzoek gekoppeld aan scholingsbehoefte zijn onderdeel van het aanbod van FUNCTIEMIX-PO.nl.

Heldere start- en informatiebijeenkomsten maken het verschil tussen draagvlak en weerstand. Als specialist op het gebied van de functiemix weten we wat er speelt en welke vragen er leven. De kracht is om dit te vertalen naar een heldere, activerende bijeenkomst. Ook wanneer de functiemix verder prima intern geregeld wordt, levert het een waardevolle bijdrage: "Zo horen we het ook eens van een ander..."

Het denktankgesprek levert eye-openers en nieuwe mogelijkheden. Waarom zou je als manager het wiel zelf uit moeten vinden? Een denktankgesprek met de functiemixspecialist van FUNCTIEMIX-PO.nl genereert oplossingen en bespaart zo veel tijd en energie. Je kunt dit eenmalig doen of als regelmatige steun in de rug.

Een functiebouwwerk dat staat als een huis. De functiemix biedt kansen voor de inrichting van de organisatie. Hier moet je vroegtijdig over nadenken. FUNCTIEMIX-PO.nl helpt bij het samenstellen van het functiebouwwerk en kan zo nodig nieuwe functies formuleren en waarderen.

Je moet de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat dat eerlijk gebeurt. Toch blijkt het niet altijd makkelijk. Sommige leerkrachten hebben bepaalde privileges opgebouwd, anderen zeggen niet veel maar hebben wel de kwaliteiten. Een goede sollicitatieprocedure is onontbeerlijk, FUNCTIEMIX-PO.nl weet daar alles van.

Om de invoering van de functiemix te managen is een zekere zakelijke hardheid nodig. Het is bekend dat niet elke schoolleider hierover beschikt. Als manager zul je personeelsleden teleur moeten stellen, terwijl je anderen juist kansen biedt. Het is de uitdaging om de menselijke factor te combineren met adequaat en inzichtelijk handelen. Is dat niet je sterke punt? Ook dan kun je bij de functiemixspecialist van FUNCTIEMIX-PO.nl terecht

>>> aanmelden voor een vrijblijvende verkenning

"Joke werkt snel, is slim en stelt precies de goede vragen. Fijn!"
"We hadden het misschien ook wel zelf gekund, maar door haar hulp hebben we het beter voor elkaar en kostte het minder tijd en energie. Wat wil je nog meer?!!"
drs. Joke Kiewiet-Kester drs. J. (Joke) Kiewiet-Kester