De functiemixspecialist van FUNCTIEMIX-PO.nl helpt


 • Schoolbesturen die het gewoon goed geregeld willen hebben.
 • De schoolleider die moeite heeft met zijn veranderde, meer zakelijke rol.
 • De personeelsfunctionaris die het personeel niet mee krijgt.
 • De school waar de functiemix leidt tot onduidelijkheid en verslechterde onderlinge verhoudingen tussen leerkrachten.
 • De manager die het allemaal prima op orde heeft, maar tegen een aantal kleine vragen oploopt.
 • Jullie?!

Iedere school, ieder bestuur dient zich nu te buigen over de functiemix. Het is een ingrijpende organisatieverandering die in 2014 geheel doorgevoerd moet zijn. Daarna komt de uitdaging het te onderhouden.

Ben je schoolleider, bovenschools manager, beleidsmedewerker of anderszins betrokken bij de organisatie van de functiemix? En kun je wel wat hulp gebruiken? Dan kun je je zonder enige verdere verplichting aanmelden voor een verkennend kennismakingsgesprek.

 • op zowel school- als op bestuursniveau
 • met respect en interesse voor iedere richting of achtergrond
 • specifiek gericht op het Primair Onderwijs
 • of je nu het hele traject uit handen wil geven, of een specifieke opdracht voor ogen hebt
 • bij grote en kleine vragen

>>> aanmelden voor een vrijblijvende verkenning

"Joke werkt snel, is slim en stelt precies de goede vragen. Fijn!"
"We hadden het misschien ook wel zelf gekund, maar door haar hulp hebben we het beter voor elkaar en kostte het minder tijd en energie. Wat wil je nog meer?!!"
drs. Joke Kiewiet-Kester drs. J. (Joke) Kiewiet-Kester