Elke maand GRATIS FUNCTIEMIX-TIPS, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen.Omdat
 • je bij wil blijven, maar niet overspoeld wil worden.
 • de meeste publicaties informatie geven waar je in de praktijk eigenlijk niets mee kan.
 • je wel iets beters te doen hebt dan zelf het wiel uitvinden.
 • je een beetje hulp van een specialist goed kan gebruiken.
 • je de leuke bruikbare extra's wilt ontvangen.
 • het gratis is en zonder enige verplichting.

Dáarom schrijf je je nu in voor de maandelijkse FUNCTIEMIX-tips!

Attentie

 

 

NU EXTRA: de brochure ‘DOE-HET-ZELF functiebeschrijven onderwijs’

hr

Voorbeeld FUNCTIEMIX-tips 2010/06

Eindspurt: uitgaan van het huidig leerkrachtenbestand.


Oei, met ingang van augustus 2010 moet 6% van de leerkrachtformatie bestaan uit LB-functies. Het is kort dag voor de zomervakantie. Tijd voor een eindspurt.

De makkelijkste manier om op dit korte termijn te voldoen aan het gestelde percentage is om uit te gaan van het huidige leerkrachtenbestand. Maar, de functies moeten toch persoonsonafhankelijk bepaald worden? Juist! Toch kan het huidige leerkrachtenbestand voor deze eerste stap een goed uitgangspunt zijn om in sneltreinvaart de functiemix op de rit te krijgen.

Wat moet je NIET doen?
Kies degene die het langst bij jullie werkt, het hardst werkt of om een andere vage reden je voorkeur heeft. Bouw om die persoon een functie.

Waarom NIET?
Nadelen van deze veel gebruikte methode zijn:

 • Het sluit niet aan bij de organisatierichting op langere termijn;
 • Bijbehorend takenpakket wordt ongericht en inconsistent;
 • Hoe houdbaar is de functie als de persoon in kwestie verhuist, langdurig ziek wordt of zomaar zijn functie neerlegt?

Wat kun je WEL doen?
Kijk of er een rekenspecialist, een taalcoördinator of een expert op een ander gebied is die ook als zodanig binnen de school functioneert. Dit kan een aanknopingspunt zijn. Beantwoord de volgende vragen om te bepalen of er mogelijkheden zijn voor de functiemix.

 1. Is het een leerkracht in de zin dat hij/zij meer dan 50% groepsverantwoordelijke taken heeft?
 2. Waarom is indertijd gekozen voor deze specialisatie, initiatief vanuit de school of vanuit de persoon?
 3. Wat is de toegevoegde waarde voor:
  1. de eigen klas;
  2. leerlingen uit andere klassen;
  3. collega-leerkrachten;
  4. beleidsontwikkeling binnen de school.
 4. Is deze toegevoegde waarde toekomstproof of tijdelijk?
 5. Wat is het opleidings/kennis niveau van deze leerkracht?
Het specialisme is in te zetten voor het creëren van een LB-functie bij minimaal de volgende antwoorden:
 1. Ja;
 2. Initiatief vanuit of passend bij de school;
 3. Substantiële bijdrage bij c en d;
 4. Toekomstproof;
 5. Meer dan standaard. Bij voorkeur direct aantoonbaar, anders daartoe uitbreidbaar.
Uiteraard moet de leerkracht in kwestie nog wel gevraagd worden op de functie te solliciteren. Maar met een goede informatievoorziening zal dat meestal geen probleem zijn.

LET OP: dit is niet de ideale situatie. De leerkrachtformatie bestaat bij het volbrengen van de functiemix bijna voor de helft uit LB-leerkrachten. Wanneer je al deze functies op bovenstaande manier creëert, ontbreekt samenhang en ben je als school volledig afhankelijk van het personeel dat er op dit moment is. Dit is onwenselijk en onwerkbaar. De functiemix moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke onderwijsvisie waar naar toe gewerkt wordt. Omdat het nu, zo vlak voor de zomervakantie, gaat om een eerste invoering van de functiemix met een relatief klein percentage kun je bovenstaande werkwijze gebruiken.

Wat als er geen functies te creëren zijn op basis van het huidige personeelsbestand? Dan kun je kijken of dit op bestuursniveau gecompenseerd wordt. Er zijn namelijk bestuursbrede streefcijfers en wellicht is er een collegaschool die reeds een groter LB-percentage heeft gerealiseerd. In 2011 is er een tussenevaluatie van de functiemix. Lukt het je nu niet om aan de percentages te voldoen? Pak dan je kans om in het nieuwe schooljaar in volle vaart eraan te werken en zo je achterstand in te halen. In 2011 worden de gelden verrekend. Het is dus van het grootste belang om te zorgen dat je dan de zaken goed geregeld hebt. Succes!Natuurlijk ontvang je geen spam en wordt je e-mailadres zorgvuldig beheerd.
Beloofd!

"Joke werkt snel, is slim en stelt precies de goede vragen. Fijn!"
"We hadden het misschien ook wel zelf gekund, maar door haar hulp hebben we het beter voor elkaar en kostte het minder tijd en energie. Wat wil je nog meer?!!"
drs. Joke Kiewiet-Kester drs. J. (Joke) Kiewiet-Kester